Z uwagi na zwiększoną ilość porannych telefonów zachęcamy, aby w sprawie przedłużania recept i umawiania wizyt planowych kontaktować się po godz. 10.00 (linie telefoniczne są wtedy mniej obciążone). Informujemy, że czas oczekiwania na otrzymanie recepty wynosi do 3 dni roboczych.

W związku z sytuacją związaną z koronawirusem (COVID-19) zwracamy szczególną uwagę na to, aby wizyta u nas odbyła się w sposób bezpieczny i komfortowy zarówno dla Państwa jak i dla nas.

Wychodząc na wprost oczekiwaniom Naszych Pacjentów wprowadziliśmy dodatkowe procedury wewnętrzne:

  • Wizyty pacjentów uzgadniane są na indywidualny termin i godzinę, dlatego prosimy Państwa o punktualne zgłaszanie się do przychodni w celu ograniczenia czasu oczekiwania na wizytę do minimum, (nie ma potrzeby przychodzenia wcześniej).
  • Prosimy o zgłaszanie się do przychodni w maseczce, przygotowaliśmy dla Państwa także środki do dezynfekcji rąk.
  • Prosimy, aby na wizyty zgłaszać się bez osób towarzyszących lub w przypadku dzieci oraz osób niepełnosprawnych tylko z jednym opiekunem.
  • Na terenie przychodni może zostać dokonany dokonany pomiar temperatury.

Wszystkich pacjentów zachęcamy do korzystania z wizyt osobistych w naszej przychodni. Na życzenie pacjenta mogą być udzielone również teleporady w ramach POZ z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w jej trakcie  woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym. Porada telefoniczna zostanie udzielona  w dniu zgłoszeniu lub w terminie późniejszym po wcześniejszym uzgodnieniu z pacjentem. Świadczeniobiorca zostanie poinformowany, o której godzinie otrzyma zwrotne połączenie telefoniczne od naszego pracownika.

Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem:

  • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną, wskazanych w deklaracji wyboru
  • związanych z wydaniem zaświadczenia,
  • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
  • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
  • dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego,
  • w przypadku gdy pacjent lub jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenie w formie teleporady.

 

Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy zdrowia!