Zwracamy szczególną uwagę na to, aby wizyta u nas odbyła się w sposób bezpieczny i komfortowy dla Państwa, dlatego zachęcamy, aby osoby z objawami infekcji (katar, kaszel) korzystały z maseczek podczas wizyty w naszej przychodni (maseczki są dostępne nieodpłatnie w rejestracji). 

Pacjenci z chorobami przewlekłymi powinni zgłaszać się na wizyty osobiste przynajmniej 2 razy w roku.  W niektórych przypadkach na życzenie pacjenta może zostać udzielona  teleporada.

Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem:

  • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną, wskazanych w deklaracji wyboru
  • związanych z wydaniem zaświadczenia,
  • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
  • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
  • dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.

 

Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy zdrowia!