W służbie Twojemu zdrowiu...

Misją Praktyki Lekarza Rodzinnego „Eskulap” są profesjonalne, nastawione na jakość i zgodne z etyką zawodu, działania służące człowiekowi w zdrowiu i chorobie.

Posiadamy podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W naszej Praktyce pracują doświadczeni pediatrzy, lekarze rodzinni, a także pielęgniarki i położna.

Praktyka posiada Certyfikat Jakości w Ochronie Zdrowia wydany przez Centrum Monitorowania Jakości w Polsce.

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego ESKULAP
czynna jest w dniach:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.


Poza godzinami pracy Praktyki Pacjenci mogą korzystać z usług w placówkach nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Najbliższa placówka dla naszych Pacjentów mieści się w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym

w Lublinie przy  Al. Kraśnicka 100

( tel. 81 537-40-25, 519-058-752, 519-058-953)

nfz

Wizyty Domowe

Wizyty domowe można zgłaszać w każdej formie: telefonicznie , osobiście lub przez osoby trzecie. Wizyty domowe lekarskie realizowane są codziennie od godziny 11:00 do 15:35. Pielęgniarki POZ codziennie wykonują wizyty domowe po wcześniejszym zgłoszeniu . Położna POZ realizuje opiekę nad kobietą ciężarną , noworodkiem i położnicą w miejscu zamieszkania.

Personel Medyczny

Poznaj naszych lekarzy.

Punkt Szczepień

Realizujemy szczepienia obowiązkowe i zalecane przez Ministerstwo Zdrowia. Punkt szczepień jest czynny trzy razy w tygodniu od 10:00 do 17:45 oraz raz w tygodniu od 15:00 do 17:45. Prosimy o wcześniejszą rejestrację na szczepienie pod nr tel. 783 660 125, 81 534 16 66